SØKNADSSKJEMA

Søknad Arctic Accelerator

Beskriv kort og konsist din forretningsidé, markedet, team og ambisjoner, samt hvorfor du/dere ønsker å delta uten å oppgi konfidensiell informasjon. Ønsker dere slik informasjon med i vår vurdering, ta kontakt med oss på soknad@arcticaccelerator.no, eller ring et av numrene til høyre.

FORRETNINGSIDE
MARKEDET
DU OG DITT TEAM – hva er ambisjonene?
HVORFOR ØNSKER DU/DERE Å DELTA på dette programmet?

NY UTLYSNING:
HØSTEN 2019!

 

Du kan både ringe oss for mer info, og for å søke.

RING OSS!

Øyvind Jørgensen på 909 21 167
Oddmund Åsen på 906 72 757