ARCTIC ACCELERATOR ER ET TILBUD FOR GRÜNDERE OG BESTÅR AV FØLGENDE:

 

01.

BUSINESS START-UP WORKSHOP OG PITCH-KONKURRANSE

Gründere fra hele Nord-Norge som er 30 år eller yngre inviteres til å presentere sine forretningsideer for et panel i oktober. I forkant av panelpresentasjonen mottar deltakerne råd og veiledning i tidlig fase forretningsutvikling.

 
 

02.

INTENSIVT UTVIKLINGSPROGRAM

Gründerne med de 5-10 beste forretningsideene tilbys et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd til den enkeltes behov og som gjennomføres med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de relevante bransjene. Utviklingsprogrammet gjennomføres i perioden november-juni.

 
 

03.

PITCH PRESENTASJON

Programmet avsluttes med at gründerne presenterer seg for et panel av investorer og industrieksperter, og det mest lovende forretningskonseptet blir premiert med en pengepremie.

 
 

SØKNADSKRITEIER

Du eller de du er sammen med må være unge (maks 30 år).

Ideer/gründere som prioriteres er de som:

 • sikrer bærekraft i bruk av ressurser

 • sikrer miljøet
 • sikrer effektiv bruk av ressurser
 • har en unik idé som dekker et udekket markedsbehov
 • har kunnskap og dedikasjon
 

VI TILBYR

Alle søkere med relevante ideer tilbys (kostnadsfritt):

 • Workshop, pitchtrening og presentasjon for et ekspertpanel. 5-10 søkere velges ut.

 • De 5-10 som blir med videre får i tillegg:
  - Startup boot camp (2 døgn med intensiv læring)
  - Midway boot camp (2 døgn med intensiv læring)
  - 6 måneder med individuell oppfølging fra mentor og relevant ekspertise inkludert idétesting mot kunder og produsenter
 • Demo day:
  - Møte med investorer, og investorpresentasjoner
  - Avsluttende sosial samling
 

Søk opptak med din idé!

NY UTLYSNING:
HØSTEN 2018!