ARCTIC ACCELERATOR INNEHOLDER FØLGENDE HOVEDELEMENTER:

 

01.

BUSINESS START-UP WORKSHOP OG PITCH-KONKURRANSE

Utvalgte gründere fra hele Nord-Norge som fyller opptakskriteriene inviteres til å presentere sine forretningsideer for et panel. I forkant av panelpresentasjonen mottar deltakerne råd og veiledning i tidlig fase forretningsutvikling.

 
 

02.

INTENSIVT UTVIKLINGSPROGRAM

Gründerne med de 5-10 beste forretningsideene tilbys et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd til den enkeltes behov og som gjennomføres med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de relevante bransjene. Utviklingsprogrammet gjennomføres i perioden november-juni. Arbeidsformen veksler mellom samlinger og individuelle aktiviteter

 
 

03.

PITCH PRESENTASJON

Programmet avsluttes med at gründerne presenterer seg for et panel av investorer og industrieksperter, og det mest lovende forretningskonseptet blir premiert. Premien vil være et viktig steg i den videre utviklingen av selskapet

 
 

SØKNADSKRITEIER

Du eller noen av de du er sammen med må være unge (helst under 30 år).

Gründere med ideer som prioriteres er de som:

 • har kunnskap og dedikasjon

 • har et sterkt team

 • har en idé som tilbyr nye løsninger til en større kundegruppe

 • sikrer bærekraft i bruk av ressurser

 • sikrer miljøet
 

VI TILBYR

Alle søkere med relevante ideer tilbys (kostnadsfritt):

 • En dag med workshop, forelesning, pitchtrening og presentasjon for et ekspertpanel. 5-10 søkere velges  ut.

Deltakerne (5-10 team) i Arctic Accelerator opplever:

1. 4 samlinger:

 • 1 dag workshop med læring og første presentasjon for panel
 • 2 dagers samling med intensiv opplæring (breddeforståelse inkludert marked og kundeforståelse)
 • 2 dagers samling med intensiv opplæring (dybdeforståelse inkludert pitching og film)
 • 2 dager med trening, netverking og sosial avslutning 

2. 6 måneder med individuell oppfølging og behovstilpasset hjelp

 • Utvikling av spesielle løsninger, prototyper mv
 • Utvikling av forretningsmodeller med kundefokus
 • Skape helhetsforståelse
 • Introduksjon til ulike nettverk

3. Hjelp til å søke alternative finansieringsformer

4. Premiering av beste idé

 • Premien vil være tilpasset vinnerens behov, og skal sikre ekstra boost for videre satsing. Den økonomiske rammen er på 100 000 kr