Lundin Foundation og KUPA lanserer neste utgave av Arctic Accelerator

group of people.jpg

År 2 av Arctic Accelerator har blitt lansert

I 2016 lanserte Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord (KUPA) et unikt utviklingsprogram – Arctic Accelerator –  som er spesielt rettet mot unge gründere i Nord-Norge, med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser.

Grunnet suksessen i første utgave, er partnerskapet stolt av å kunngjøre at det nå er mulig å søke opptak til 2017-utgaven av Arctic Accelerator.

Den første utgaven av Arctic Accelerator mottok søknader fra 23 oppstartsbedrifter fra hele Nord-Norge, der 6 gründerteam ble tatt opp i programmet. I etterkant av Demo Day 13. juni, blir 3 av 6 oppstartsselskaper fulgt opp gjennom investeringer og annen bistand.

Arctic Accelerator hjelper gründere med innovative forretningsideer innenfor områder som er viktig for arktisk miljø og klima, å lykkes i å vokse og skalere sine virksomheter. Dette er forutsetningen for levedyktige bedrifter og spennende arbeidsplasser.

Arctic Accelerator er gratis for gründerne, og 2017-utgaven består av følgende:

1. Business start-up workshop og pitch-konkurranse

Gründere fra hele Nord-Norge som er 30 år eller yngre inviteres til å presentere sine forretningsideer for et panel i oktober 2017. I forkant av panelpresentasjonen mottar deltakerne råd og veiledning i tidlig fase forretningsutvikling.

2. Intensivt utviklingsprogram

Gründerne med de 5-10 beste forretningsideene tilbys et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd til den enkeltes behov og som gjennomføres med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de relevante bransjene. Utviklingsprogrammet gjennomføres i perioden november 2017-juni 2018.

3. Pitch presentasjon

Programmet avsluttes med at gründerne presenterer seg for et panel av investorer og industrieksperter, og det mest lovende forretningskonseptet blir premiert med en pengepremie.

For å gjennomføre Arctic Accelerator, vil KUPA bruke sitt eget rådgiverteam i tillegg til høykompetente og erfarne eksterne rådgivere. Programmet er også støttet av Siva.

Fortsettelsen av Arctic Accelerator viser at vi er i stand til å skape attraktive løsninger for gründere i Nord-Norge som løser nåtidens miljøutfordringer, i samarbeid med internasjonale aktører som Lundin Foundation. Vi ser nå frem til rekrutteringsprosessen, og håper å trekke til oss gründertalenter fra hele landsdelen.

Trond Slettbakk, administrerende direktør, KUPA

Lundin Foundation er en stiftelse som støttes gjennom bidrag fra gruppen av Lundin-bedrifter, inkludert Lundin Petroleum, og arbeider tett med partnere for å skape felles verdier og motstandsdyktige samfunn. Gjennom å operere på tvers av ulike geografiske områder, hver og én med unike kulturelle og sosioøkonomiske kontekster, er målet å sikre inkluderende fordeler for kommende generasjoner. Stiftelsen representerer entreprenørånden i Lundin-konsernet, og gjør virkningsfulle investeringer i innovasjonsprosjekter med positive sosiale og miljømessige ringvirkninger.

Vi er svært glade for å fortsette vårt engasjement i Nord-Norge og vårt samarbeid med KUPA for å gjennomføre Arctic Accelerator-programmet. Dette vil fremme innovasjon innenfor bærekraft og miljø og også entreprenørskap blant norsk ungdom, samt katalysere større tilgang til kapital.

Charlotte Ward, regionsdirektør Lundin Foundation

 De neste ukene vil vi markedsføre Arctic Accelerator til vårt nettverk av inkubatorer og gründere i landsdelen. Søknadsfristen er 15. oktober.

Marius Stamnes, prosjektleder for Arctic Accelerator, KUPA

Nærmere informasjon:

Prosjektleder Marius Stamnes, tel 901 80 064, marius@kupa.no

Adm.dir. Trond Slettbakk, tel 991 00 785, trond@kupa.no

Michel Diniz de Carvalho