Første utgave av Arctic Accelerator er gjennomført

top-banner.jpg

Første utgave av Arctic Accelerator gjennomført

Den kanadiske organisasjonen Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord (KUPA) har siden høsten 2016 samarbeidet om et unikt utviklingsprogram – Arctic Accelerator –  som er spesielt rettet mot unge gründere med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser.

Arctic Accelerator har blitt gjennomført som en prøveordning i 2016-2017 og skal bidra til at flere gründere med gode forretningsideer innenfor områder som er viktig for arktisk miljø og klima, lykkes i å vokse og skalere sine virksomheter. Målgruppen er oppstartsselskaper eller innovasjonsprosjekter i eksisterende bedrifter styrt av gründere fra 30 år og yngre.

12. juni møttes de 6 gründerteamene som har deltatt i Arctic Accelerator for å finpusse sine presentasjoner før Demo Day 13. juni. Gründerteamene har mottatt tett og skreddersydd rådgiving på utvikling av sine forretningsideer siden første bootcamp i Tromsø i månedsskiftet november/desember 2016. På Demo Day som ble arrangert i Harstad fikk gründerne presentere sine bedrifter for et panel bestående av nordnorske engleinvestorer og representanter for kunnskapsparker og større konsern. Panelet kåret Arctic Algae fra Steigen som vinner av 10 000 kroner. Arctic Algae leverer makroalger til high-endrestauranter i inn- og utland og har allerede kommet et stykke på vei i sin kommersialiseringsfase.

I dagene som fulgte, presenterte gründerne sine case for Lundin Foundation som deltok på videokonferanse fra Nairobi og Genève. De synes prosjektet hadde fått frem spennende gründere og vurderer nå om de skal investere i noen av kandidatene fra Arctic Accelerator.

«Arctic Accelerator har vært et svært givende prosjekt for KUPA, og har vært utviklende både for gründerne som har deltatt og for oss i KUPA. Vi har hatt stor glede av oppdraget fra Lundin Foundation, og ser frem til å utvikle vårt samarbeid i tiden som kommer», sier administrerende direktør i KUPA, Trond Slettbakk.

KUPA vil nå gjennomføre en evaluering av prosjektet i nært samarbeid med gründerne som deltok i første året, samt med oppdragsgiver Lundin Foundation, og tar sikte på å lyse ut andre runde av Arctic Accelerator i august.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Oddmund Åsen (oddmund@kupa.no) eller prosjektmedarbeider Marius Stamnes (marius@kupa.no).